Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Sekretesspolicy för Navet-apparna

Ingen personlig information om användaren sparas eller skickas vid användning av apparna. Det som lagras på våra servrar är användarens val av operatör och postnummer plus en enhetsidentifierare från apparna för att användaren skall kunna ta emot pushnotifieringar.