Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Intresseanmälan

Intresserad av att använda Navet-webb?

  • Det är enkelt att komma igång med Navet-webb. Allt du behöver göra är att skicka in en intresseanmälan och fylla i det anslutningsavtal som vi skickar ut.

Intresserad av att integrera det egna driftsystemet till Navet 

  • Om Er organisation är intresserad av att ansluta sig till Navet anmäl det i formuläret nedan.
    Anmälan hanteras av PTS som kallar intressenten till ett informationsmöte för att gå igenom förutsättningarna och den fortsatta processen för anslutning till Navet.

Navet_processen