Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Navet-webb hjälper dig att

  • Effektivisera kommunikationshanteringen
  • Korta ner avbrottstider
  • Förbättra kommunikationen till kunder och krishanterande myndigheter

Läs mer...

Senaste nytt

Användarforum

NAVET-systemet har varit i drift en tid och det är nu dags för ett gemensamt informations- och avstämningsmöte.

PTS inbjuder därför till ett Användarforum, öppet för alla nuvarande och tillkommande NAVET och Navet-Webb användare, där vi tillsammans summerar våra erfarenheter och diskuterar den fortsatta inriktningen av vårt gemensamma arbete.

Driftsättning av Navet

Idag startar driftsättningen av Navet

FAQ

Frågor under Navet-webb webbinar

Vad är Navet?

Navet är en tjänst som PTS tillhandahåller för att operatörer och tjänsteleverantörer ett standardiserat sätt ska kunna rapportera driftproblem sina elektroniska kommunikationsnät och tjänster till de organisationer som i sin verksamhet är beroende av denna information

.

Kom igång med Navet-webb

Det är lättare än du tror. Här finns allt du behöver veta om Navet-webb och hur du kan dra nytta av tjänsten.

Historik

DIO började som ett litet pilotprojekt för att se om man kunde förbättra kommunikationen mellan olika operatörer. Sedan januari 2013 är DIO i full operativ drift. Läs mer om resan hit.