Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Support

Har du frågor eller funderingar om Navet-webb? Kontakta i så fall Navet Support.

Navet Support:
Telefon: 0470-42 030
Mail: servicedesk.combitech@nordlo.com