Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Kom igång med Navet-webb

Det är lätt att komma igång med Navet-webb. Allt du behöver göra är att skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med ett Anslutningsavtal. När du fyllt i  och skickat in detta skapar vi en inloggning till dig. Du kan sedan logga in och börja använda tjänsten.

Enkelt att använda

Navet-webb är enkelt att använda. Du får en bra överblick och skapar lätt egna ärenden. Ladda ned kortmanualen nedan för att skapa dig en uppfattning om hur det fugerar.

 

 

Större behov

Navet-webb är ett enkelt sätt att via vårt webbgränssnitt hålla koll på vilka avbrott som är på gång och pågår just nu. Om det inte täcker dina behov och du behöver integrera Navet med dina verksamhetssystem, kan vi hjälpa dig med det också. Kontakta PTS för mer information.