Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Vad är Navet?

Navet är en tjänst som PTS tillhandahåller för att operatörer och tjänsteleverantörer ett standardiserat sätt ska kunna rapportera driftproblem sina elektroniska kommunikationsnät och tjänster till de organisationer som i sin verksamhet är beroende av denna information

.

Navet

Rapporteringen av driftproblemen omfattar dels kartbaserade störningsrapporter till mottagare med ett ansvar för att hantera stora störningar och extraordinära händelser i samhället och dels felrapporter mellan operatörer, mellan operatörer och tjänsteleverantörer samt mellan operatörer och kunder med samhällsviktig verksamhet.

Ladda ned faktablad Navet (pdf)