Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Nyhetsarkiv

Här har vi samlat alla tidigare nyheter.

 • Test

  Test

 • Användarforum

  NAVET-systemet har varit i drift en tid och det är nu dags för ett gemensamt informations- och avstämningsmöte.

  PTS inbjuder därför till ett Användarforum, öppet för alla nuvarande och tillkommande NAVET och Navet-Webb användare, där vi tillsammans summerar våra erfarenheter och diskuterar den fortsatta inriktningen av vårt gemensamma arbete.

 • Driftsättning av Navet

  Idag startar driftsättningen av Navet

1 | 2