Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Nyhetsarkiv

Här har vi samlat alla tidigare nyheter.

  • Ny rutin för att lägga till en ”Externa organisationer”

    Externa organisationer får information från operatörerna genom att använda en mobil-app och inte som tidigare via e-post. Appen kommer att finnas för nedladning när Navet har driftsatts v 21.

  • Utbildning Navet-webb

    Under vecka 19 kommer vi att erbjuda två utbildningstillfällen för den nya Navet-webben, utbildningarna genomförs som webbinar under ca 1 timme.

1 | 2