Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Användarforum

Välkommen till NAVET Användarforum den 31 januari 2019

 

NAVET-systemet har varit i drift en tid och det är nu dags för ett gemensamt informations- och avstämningsmöte.

PTS inbjuder därför till ett Användarforum, öppet för alla nuvarande och tillkommande NAVET och Navet-Webb användare, där vi tillsammans summerar våra erfarenheter och diskuterar den fortsatta inriktningen av vårt gemensamma arbete.

Syftet med dagen

o   NAVET- koncept och system

o   Vilka är mottagarna, och hur används, driftdatarapporteringen i Navet.

o   Trender som kan påverka NAVETs framtida roll som informationsnav. SSNF informerar,

o   Genomgång av NAVET- webb,

o   Genomgång av erfarenheter från användandet av NAVET-webb

o   Work-shop med inriktning på den fortsatta utvecklingen av NAVET-webb,

Mål

Användarforum har som mål att bidra till:

o   Att NAVET-tjänsten är ett för branschen överenskommet och standardiserat sätt att utbyta driftinformation.

o   Att Navet-tjänsten omfattar alla operatör, stadsnät och tjänsteleverantörer.

Användarforum för NAVET genomförs torsdagen den 31 januari 2019

Tid kl. 09.30 – 15.30

Plats: Stockholm, plats är beroende på anmälningsläget och meddelas senare

Deltagande och anmälan

Anmälan sker till navet@pts.se  senast  den 2018-12-14 ange eventuellt specialkost.

Dagordning

Dagordningen kommer att skickas ut i god tid innan Användarforum.

Frågor och förlag till Användarforum

Frågor och förslag inför Användarforum skickas till navet@pts.se senast 2019-01-15.