Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Utbildning

Det har genomförts två utbildningstillfällen för den nya Navet-webben, utbildningarna genomfördes som webbinar under ca 30 minuter. Utbildningarna omfattar:

  • Hantering av nya funktioner i Navet-webb
  • Rutiner för att ansluta ”Externa organisationer” till Er organisation
  • Rutiner för hur stadsnäten ska skicka störningsinformation till krishanterande myndigheter
  • Beskrivning på hur GDPR hanteras i Navet-webb
  • Administration av den egna organisationens användare

Om du missat dessa tillfällen kan du titta på en inspelning av webbinaret genom att klicka på länken nedan

Utbildningsfilm