Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Vad ger Navet min organisation

Genom att använda Navet-webb kan man

 • Felrapportering:
  • skicka felrapporter till andra operatörer om fel i de egna näten som påverkar mottagande operatör
  • ta emot felrapporter från andra operatörer
 • Driftstörningar:
  • skicka driftstörningar som påverkar slutkunder till krishanterande myndigheter
  • Planerade arbeten
  • skicka information om planerade arbeten till andra operatörer om arbeten i de egna näten som påverkar mottagande operatör
  • ta emot planerade arbeten från andra operatörer
  • informera krishanterande myndigheter om planerade arbeten som påverkar slutkunder
 • Fritext:
  • informera krishanterande myndigheter om större händelser som inte går att skicka som driftstörningar. Ex. fel som påverkar stort antal kunder över en stor geografisk yta
 • Informera på egen webbplats/Intranet:
  • Det är möjlig att integrera sin webbplats med Navet för att presentera den information som man skapar i Navet-webb
 • Informera slutkunder:
  • genom att ange att en felrapport ska vara publik så blir den tillgänglig för era slutkunder vi appen Navet
 • Informera organisationer med samhällsviktig verksamhet:
  • genom att ansluta ”Externa organisationer” till Er organisation möjliggör ni att skicka information till dessa organisationer via Navet-webb, meddelanden kan tas emot via en funktionsbrevlåda hos mottagare eller genom att de använder ”Expertappen” NavetX