Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Driftsättning av Navet

Idag startar driftsättningen av Navet. I den första fasen installerar de integrerade organisationerna sina funktioner för att leverera driftstörningar till Navet.

DIO användare kan fortsätta använda DIO under installationsförfarandet. Navet-webb kommer att driftsättas torsdagen den 24/5 då blir även slutkundsappen tillgänglig för nedladdning från App store och Google play.

Den nuvarande DIO-webben kommer att köras parallellt till den 1/6

För frågor kontakta Navet supporten

  • E-post: support.saabsecurity@saabgroup.com
  • Telefon: 0470-42 030