Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

FAQ

Frågor under Navet-webb webbinar:

Fråga: Mailen innehöll info och så gjorde även SMS?

Svar: Mail och SMS kommer att vara en notifiering som innehåller en länk du kan logga in på för att läsa dina meddelanden.

 

Fråga:  Flyttas befintliga distr listor eller måste de göras om?

Svar: De flyttas med till navet-webb.

 

Fråga: Hur blir det med den befintliga listan ”Externa organisationer”  från DIO?

Svar: Externa organisationer kommer att läggas till i systemet på begäran av respektiveorganisation. Externa organisationer kommer att få tillgång till felrapporter via en mobilapp.

 

Fråga: Koppling från webb till den kundappen som finnas  idag, hur blir det med det? Är den samma app som finns nu?

Svar: Användarna kommer att behöva uppdatera sin app för att den ska stödja det nya formatet. 

Fråga: Gäller 3mån inaktivitet även lokal adminanvändare?

Svar: Ja det gäller även lokal admin.

 

Fråga: Kommer det att finnas API gränssnitt för t  ex OSS system?

Svar: Har man frågor om API så kontakta Ulf Jonsson så kan han svara mer ingående vad som fungerar och inte fungerar.

 

Fråga: Behöver alla organisationer som vi meddelar till att godkännas av PTS ?

Svar: Ja alla externa organisationer som inte redan finns i Navet webb.

 

Fråga: Om man ska bli administratör på den där Navetsidan, hur löser man det? Eller överförs rollerna från Dio till Navet?

Svar: Om man ska bli administratör så kan man höra av sig till Supporten. Rollerna förs över från Dio.