Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Ny rutin för att lägga till en ”Externa organisationer”

Externa organisationer får information från operatörerna genom att använda en mobil-app och inte som tidigare via e-post. Appen kommer att finnas för nedladning när Navet har driftsatts v 21.

För att lägga till en extern organisation skickar Navet-webb organisationen in en begäran till Navet-webb support. Begäran skickas genom ett formulär i Navet-webb Begäran hanteras av PTS, endast samhällsviktiga organisationer ska läggas upp.

Arbetsgång

  • Den externa organisationen bedöms uppfylla kriterierna och ska få tillgång till Expertappen
  • Ett anslutningsavtal med GDPR samtycke skickas till organisationen som ska använda Expertappen
  • När anslutningsavtalet skickats in, skickas en aktiveringskod till den Externa organisationen. Aktiveringskoden ska anges när Expertappen startas första gången.
  • Ett meddelande skickas till Navet-webb organisationen med information om att nu finns den Externa organisationen upplagd i Navet-webb.