Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Utbildning Navet-webb

Under vecka 21 kommer det nya Navet att driftsättas, detta innebär att GLU och DIO inte längre kommer att vara tillgängliga.

Det betyder även att DIO-appen kommer att ersättas med en ny Navet-app som anpassats för att få information från det nya Navet. Användare som hittills använt DIO-appen måste uppdatera denna för att få tillgång till information från Er.

Det kommer även att finnas en ny app som ersätter möjligheten att skicka meddelanden till ”Externa organisationer” dvs. organisationer som inte har tillgång till Navet-webb.

Under vecka 19 kommer vi att erbjuda två utbildningstillfällen för den nya Navet-webben, utbildningarna genomförs som webbinar under ca 1 timme. Utbildningarna kommer att omfatta:

  • Hantering av nya funktioner i Navet-webb
  • Rutiner för att ansluta ”Externa organisationer” till Er organisation
  • Rutiner för hur stadsnäten ska skicka störningsinformation till krishanterande myndigheter
  • Beskrivning på hur GDPR hanteras i Navet-webb
  • Administration av den egna organisationens användare

Utbildningsmaterial

Webinaren kommer att genomföras i Adobe Connect.

Utbildningstillfällen

För anmälan till utbildningstillfällena kontakta Navet-support via

support.saabsecurity@saabgroup.com eller 0470-42 030

Ange:

  • Organisation
  • Namn
  • Utbildningstillfälle

Har du frågor kontakta

Ulf Jonsson

E-post: Ulf.m.jonsson@saabgroup.com

Telefon: +46734372806